Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Boek nu online
Boek je rechtstreeks via de website dan is het goedkoper dan booking.com

HUURVOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Villa Amna Olive - Amnatos - Griekenland (Kreta)

 

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen voor de vakantievilla “Amna Olive” gelegen te Amnatos – Rethymnon, Kreta.

 

Onder “huurder” wordt mede verstaan huurster, huurders en huursters.

Onder “verhuurder” wordt verstaan de eigenaar van de te huren vakantievilla.

Onder “eigenaar” wordt verstaan de eigenaar van de te huren vakantievilla.

Onder “beheerder” wordt verstaan de door de eigenaar aangewezen contactpersoon in Kreta, Griekenland.

Onder “huurbedrag” wordt verstaan de huursom

Artikel 1. Juridische verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de verhuurder.

De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

 • enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil.
 • voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz.
 • voor het onklaar geraken of buiten werking van technische apparatuur in de woning, tijdelijke onderbreking of storingen in en om de vakantiewoning van gas, water of elektriciteit.
 • voor verlies, diefstal of beschadiging, van welke aard, tijdens of ten gevolge van het verblijf in onze vakantiewoning
 • voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, alsmede voor de kosten voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis ten gevolge van vertraging. Het verblijf in de vakantievilla Amna Olive is voor eigen risico.
 • voor wat betreft ongevallen in of om de vakantievilla kan de eigenaar of de beheerder niet aansprakelijk gesteld worden
 • voor het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht zoals vermeld in artikel 10.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde vakantievilla en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in de gehuurde vakantievilla bevinden.

Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde villa kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorgerekend.

Artikel 2. Reserveren en prijs.

Het reserveren van de vakantievilla geschiedt via internet of per mail.

Een reservering is geldig vanaf het moment dat de verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. 

Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden van de vakantievilla, die wordt gehuurd. 

Reserveringen kunnen enkel geplaatst worden voor een minimum periode van 3 nachten. De prijzen zijn berekend in Euro en zijn inclusief Griekse BTW en taksen.

Eventuele aanvullende kosten voor het verblijf zullen vooraf duidelijk in de overeenkomst vermeld worden door de verhuurder.
 

Artikel 3. Betaling van de huurprijs.

Voor iedere reservering moet 50% van de huurprijs worden aanbetaald. 

Deze aanbetaling dient onmiddellijk na reservering op de bankrekening van de verhuurder ontvangen te zijn. 

Het resterende huurbedrag en de waarborgsom dient uiterlijk 30 dagen vóór de aanvang van het verblijf in de vakantievilla op de bankrekening van de verhuurder ontvangen te zijn.

Bij een niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen dan wordt de overeenkomst als een annulering van de vakantievilla door de huurder geacht en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. De verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantievilla opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Indien een reservering minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient de betaling van de volledige huurprijs en waarborg direct na ontvangst van de boekingsbevestiging te worden voldaan. 

Artikel 4. Annulering door de huurder.

Elke annulering dient schriftelijk of per e-mail aan de eigenaar kenbaar gemaakt te worden.

Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, gelden de navolgende en onderstaande voorwaarden:

 • bij annulering meer dan 1 maand (30 dagen) vóór de aanvang van het geboekte periode is een bedrag van 50% van het totale huurbedrag verschuldigd.
 • bij annulering minder dan 30 dagen vóór de aanvang van het geboekte periode is het totale huurbedrag verschuldigd.

De datum van de poststempel of de datum van de e-mail is bepalend in deze.

Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantievilla of bij voortijdige beëindiging van het verblijf, blijft het volledige huurbedrag verschuldigd.

Een annuleringsverzekering wordt aanbevolen. 

Artikel 5. Annulering door de eigenaar.

Indien door onvoorziene omstandigheden de eigenaar een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van de aanbetalingen plaatsvinden. 

Enige andere schade ten gevolge van de annulering zal niet door de eigenaar worden vergoed.

Artikel 6. Klachten en geschillen

Ondanks de inspanningen van de eigenaar en de beheerder kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot de gehuurde vakantievilla. Teneinde uw mogelijke aanspraken op schadevergoeding te behouden dient u de eigenaar ten allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor uw klacht te bewerkstelligen.

Klachten dienen binnen 48 uur na het in bezit nemen van de vakantievilla door de huurder aan eigenaar te worden vermeld. 

Dezelfde regel geldt binnen 24 uur, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantievilla iets voordoet. 

Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een andere vakantiewoning, bevrijdt de eigenaar van iedere verplichting tot schadeloosstelling.

Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantievilla, omdat de staat van de vakantievilla niet overeenkomt met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de eigenaar. 

Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Grieks recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen, vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Griekse kantongerecht. 

Artikel 7. Omschrijving.

Alle informatie, losbladig, mondeling of op de website van de verhuurder betreffende de vakantievilla, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt. Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, die de kwaliteit of functionaliteit van de verhuurde vakantievilla zal beïnvloeden, zal de verhuurder de huurder hierover informeren, doch dan kan de verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantievilla, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder, de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. 

Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van de verhuurder. 

Artikel 8. Aankomst en vertrek.

De eerste boekingsdag is tevens de dag van aankomst. Het tijdstip van aankomst is hierbij van belang. Uiterlijk 1 week voor de aankomst in de vakantievilla ontvangt de huurder van de verhuurder gedetailleerde informatie per e-mail zoals:

 • de routebeschrijving naar de gehuurde vakantievilla
 • informatie over de beheerder ter plaatse
 • de sleutel
 • praktische informatie.

Van de huurder ontvangen wij minimum 7 dagen voor de aankomst in de vakantievilla zijn vluchtgegevens, de reisdata en de verwachte aankomsttijd in de luchthaven. Deze gegevens melden wij aan de lokale beheerder.

De vakantievilla is toegankelijk vanaf 16.00u de dag van aankomst. De beheerder verwelkomt de huurder. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan de verhuurder niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de vakantievilla op het moment, dat de huurder ter plekke arriveert. 

De vakantievilla dient uiterlijk om 11.00u van de eind-dag verlaten worden, waarbij de sleutels teruggegeven worden aan de beheerder ter plaatse, zodat in het bijzijn van de huurder een rondgang door de villa kan plaats vinden.


Artikel 9. Maximum aantal bewoners.

In de vakantievilla mogen niet meer personen logeren, dan bij de boeking is opgegeven. Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene, die het onderhoud regelt toegang tot de vakantievilla aan deze extra personen ontzeggen. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van degene, die het onderhoud regelt, toch extra personen in de villa komen logeren, ontstaat er onmiddellijk door de verhuurder een vordering van 25% van de huursom per extra persoon op de huurder. Indien het aantal personen het maximum van de vergunning overstijgt moet iedereen die niet in de boeking staat per direct de vakantievilla verlaten.

Artikel 10. Huisdieren.

In de vakantievilla is het niet toegestaan om een huisdier mee te nemen.

Artikel 11. Waarborg.

De huurder betaalt  een waarborgsom van € 500,-, bij aankomst in de vakantievilla aan de lokale beheerder. Deze waarborg wordt binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantievilla teruggestort. 

Bijkomende kosten worden gereduceerd van de waarborgsom door de verhuurder.

Artikel 12. Bijkomende kosten.

Er zijn alleen bijkomende kosten als dit vooraf in het contract aangegeven is.

Bijkomende kosten kunnen zijn: extra schoonmaakkosten, ontbijt, fietsenverhuur, … (op vrijwillige basis) dienen op voorhand met de verhuurder bij de reservering van de vakantievilla besproken te worden.

Artikel 13. Eindschoonmaak.

De vakantievilla dient na afloop van het verblijf ordelijk en netjes (bezemschoon) door de huurder te worden achtergelaten. 

Het serviesgoed met toebehoren dient gereinigd terug in de kasten geplaatst te worden.

Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats teruggezet te worden.

De beheerder heeft het recht extra kosten in rekening te brengen aan de huurder indien de schoonmaakploeg extra arbeid moet investeren om alles weer op orde te krijgen. 

Artikel 14. Commerciële activiteiten.

Het uitoefenen van commerciële activiteiten of iedere andere vorm van bewoning, anders dan voor vakantie doeleinden is ten strengste verboden en kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van deze overeenkomst door de verhuurder. Alle schade die de verhuurder ondervindt van deze activiteiten, zal verhaald worden op de huurder.

Artikel 15. Niet roken beleid.

Tijdens het verblijf in Villa Amna Olive is het niet toegestaan om binnenin de villa te roken. 

Extra schoonmaakkosten door breken van deze regel (minimaal 500 euro) worden verhaald op de huurder.

Artikel 16. Geschillen

Op deze overeenkomst is Grieks recht van toepassing.